LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Tuần lễ thứ :       Từ :  Đến :  
Thời gianNội dungThành phầnĐịa điểmChủ trì
Thứ hai 23/04/2018
08:00
Anh Ngoạn dự Hội nghị trực tuyến do Thủ tướng Chính phủ chủ trì về giải pháp tổng thể thúc đẩy xuất khẩu
Phòng QL Xuất nhập khẩu cùng dựPhòng giao ban trực tuyến
Thứ ba 24/04/2018
07:00
Anh Ngoạn họp UBND tỉnh về việc ủy quyền tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế
Phòng họp 2
08:00
Chị Cúc họp UBND tỉnh về báo cáo thanh lý hợp đồng lập quy hoạch xăng dầu và tham mưu thực hiện Nghị định 08/2018/NĐ-CP sửa đổi một số Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương 
Phòng họp 2
08:00
Anh Thọ họp Ban chỉ đạo Chương trình phát triển nhân lực giai đoạn 2016 - 2020
Phòng họp 2
14:00
Chị Cúc họp Ban chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia về Chương trình nông thôn mới
Phòng họp 3
14:00
Chị Hải họp UBND tỉnh về báo cáo kiểm tra việc chấp hành pháp luật về góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài
Phòng họp 1
Thứ năm 26/04/2018
07:30
Anh Ngoạn đi khảo sát các chợ trên địa bàn thành phố Nha Trang
Phòng XNK cùng đi
15:00
Anh Thọ dự Lễ kỷ niệm 15 năm ngày Báo Khánh Hòa điện tử đi vào hoạt động
Thứ sáu 27/04/2018
05:45
Chị Hải tham gia đoàn đặt vòng hoa viếng nghĩa trang liệt sĩ Hòn Dung
08:00
Anh Ngoạn tham gia đoàn khảo sát của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh làm việc với Tổng Công ty Khánh Việt
Xã Ninh Ích - Ninh Hòa
10:00
Anh Ngoạn tham gia đoàn khảo sát của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh làm việc với Trung tâm Khuyến công và XTTM
Cụm công nghiệp Diên Phú
14:00
Anh Thọ họp các thành viên Ban biên tập Trang thông tin điện tử Sở
Hội trường Sở
GHI CHÚ: