27.1 °C
Độ ẩm: 79 %
Sức gió: 9 km/h
Số người truy cập: 1172095
Đang online: 80
Vị trí, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Sở Công Thương Khánh Hòa được kiện toàn theo Quyết định số 179/QĐ-UBND ngày 20/01/2016 của UBND tỉnh Khánh Hòa:

SỞ CÔNG THƯƠNG KHÁNH HÒA
Địa chỉ: Khu liên cơ II, 04 Phan Chu Trinh, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa
Điện thoại: (058)3822703 - (058)3814879; Fax: (058)3824218; Email: sct@khanhhoa.gov.vn
Website: http://sct.khanhhoa.gov.vn