27.1 °C
Độ ẩm: 79 %
Sức gió: 9 km/h
Số người truy cập: 1172067
Đang online: 65


SỞ CÔNG THƯƠNG KHÁNH HÒA

Địa chỉ: Khu liên cơ 2, số 04 Phan Chu Trinh, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

Điện Thoại: (058)3822703 - (058)3814879; Fax: (058)3824218

Email: sct@khanhhoa.gov.vn


--------------------

Giám đốc Sở: Ông Nguyễn Ngọc Minh

Điện Thoại: (058)3822701; DĐ: 0903505467

Email: nnminh.sct@khanhhoa.gov.vn

-------------------

Người phát ngôn: Ông Nguyễn Sanh Đương

Điện Thoại: (058)3822526; DĐ: 0913464318

Email: nsduong@khanhhoa.gov.vn

-------------------

BỘ PHẬN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA

Điện Thoại: (058)3814879; Fax: (058)3824218 

SỞ CÔNG THƯƠNG KHÁNH HÒA
Địa chỉ: Khu liên cơ II, 04 Phan Chu Trinh, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa
Điện thoại: (058)3822703 - (058)3814879; Fax: (058)3824218; Email: sct@khanhhoa.gov.vn
Website: http://sct.khanhhoa.gov.vn