27.1 °C
Độ ẩm: 79 %
Sức gió: 9 km/h
Số người truy cập: 1172134
Đang online: 115
Theo Quyết định số 179/QĐ-UBND ngày 20/01/2016 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Sở Công Thương, bộ máy làm việc của Sở Công Thương Khánh Hòa bao gồm:
1. Lãnh đạo Sở: có Giám đốc và các Phó Giám đốc.
2. Các tổ chức tham mưu tổng hợp và chuyên môn, nghiệp vụ:
- Văn phòng;
- Thanh tra;
- Phòng Kế hoạch - Tài chính - Tổng hợp;
- Phòng Quản lý công nghiệp;
- Phòng Quản lý thương mại;  
- Phòng Kỹ thuật an toàn - Môi trường; 
- Phòng Quản lý năng lượng;
- Phòng Quản lý Xuất nhập khẩu;
3. Các đơn vị trực thuộc:
- Chi cục Quản lý thị trường;
- Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại; THÔNG TIN CHI TIẾT

  
I. Lãnh đạo Sở:

1. Ông Nguyễn Ngọc Minh - Giám đốc


- Điện thoại: (058)3822701; DĐ: 0903.505.467
- Email: nnminh.sct@khanhhoa.gov.vn
- Phụ trách chung; trực tiếp phụ trách công tác Tổ chức - cán bộ; Thanh tra; Thi đua; Quy hoạch; Tài chính và Năng lượng   


2. Ông Lê Hoàng Thọ - Phó Giám đốc

       
- Điện thoại: (058)3825905; DĐ: 0901.460.025
- Email: lhtho.sct@khanhhoa.gov.vn
- Thay mặt Giám đốc khi vắng Giám đốc; Phụ trách: công tác khuyến công; Kỹ thuật an toàn và Môi trường; công tác Phòng chống bão lụt và phòng cháy chữa cháy 


3. Ông Trần Văn Ngoạn - Phó Giám đốc

        
- Điện thoại: (058)3822359; DĐ: 0913.452.375
- Email: tvngoan@khanhhoa.gov.vn
- Phụ trách: công tác Quản lý công nghiệp; Khoa học - Công nghệ; Kế hoạch, thống kê ngành công thương; công tác Quốc phòng - An ninh ngành công thương     


4. Ông Cao Đình Phần - Phó Giám đốc

        
- Điện thoại: (058)3822112; DĐ: 0914.147.575
- Email: cdphan@khanhhoa.gov.vn
- Phụ trách: lĩnh vực Thương mại, Quản lý thị trường  5. Bà Lê Thu Hải - Phó Giám đốc

- Điện thoại: (058)3822967; DĐ: 0914.073.759
- Email: lthai@khanhhoa.gov.vn
- Phụ trách: lĩnh vực Xuất nhập khẩu và Hội nhập kinh tế quốc tế; Quản lý cạnh tranh và Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; An toàn vệ sinh thực phẩm ngành công thương


II. Các tổ chức tham mưu tổng hợp và chuyên môn, nghiệp vụ:
1. Văn phòng:
- Chánh Văn phòng: Đỗ Thị Phương Trang
- Điện thoại: (058)3822703; DĐ: 0905.011.008
- Email: dtptrang@khanhhoa.gov.vn

2. Thanh tra:
- Chánh Thanh tra: Lưu Thanh Tòng
- Điện thoại: (058)3822952; DĐ: 0902.476.679
- Email: lttong@khanhhoa.gov.vn - tt.sct@khanhhoa.gov.vn

Phó Chánh thanh tra: Lê Chí Công 
- DĐ: 0905.474.869
- Email: lccong@khanhhoa.gov.vn 

3. Phòng Kế hoạch - Tài chính - Tổng hợp:
- Phó Trưởng phòng: Trần Hồng Minh 
- Điện thoại: (058)3817863; DĐ: 0914.054.505
- Email: thminh.sct@khanhhoa.gov.vn

4. Phòng Quản lý công nghiệp: 
- Trưởng phòng: Nguyễn Sanh Đương 
- Điện thoại: (058)3821632; DĐ: 0913.464.318
- Email: nsduong@khanhhoa.gov.vn

- Phó Trưởng phòng: Phùng Quang Phúc 
- DĐ: 0945.313.200
- Email: pqphuc@khanhhoa.gov.vn

5. Phòng Quản lý thương mại:
- Trưởng phòng: Phan Thị Thu Cúc, 
- Điện thoại: (058)3822526; DĐ: 0905.116.242
- Email: pttcuc@khanhhoa.gov.vn

- Phó Trưởng phòng: Huỳnh Tấn Hải 
- DĐ: 0905.939.879
- Email: hthai@khanhhoa.gov.vn

6. Phòng Kỹ thuật an toàn - Môi trường:
- Trưởng phòng: Nguyễn Xuân Mạnh, 
- Điện thoại: (058)3814412; DĐ: 0982.827.913
- Email: nxmanh.sct@khanhhoa.gov.vn

7. Phòng Quản lý năng lượng:
- Trưởng phòng: Trương Tam
- Điện thoại: (058)3829628; DĐ: 0936.977.679
- Email: ttam@khanhhoa.gov.vn

- Phó Trưởng phòng: Hoàng Trọng Chung
- DĐ: 0905.103.777
- Email: htchung@khanhhoa.gov.vn

8. Phòng Quản lý Xuất nhập khẩu:
- Trưởng phòng: Đặng Xuân Toàn 
- Điện thoại: (058)3822421; DĐ: 0903.516.444
- Email: dxtoan@khanhhoa.gov.vn

III. Các đơn vị trực thuộc:
1. Chi cục Quản lý thị trường:
- Địa chỉ: 07 Trần Văn Ơn, TP.Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.
- Điện thoại: (058)3811459
- Email: ccqltt@khanhhoa.gov.vn
- Chi cục trưởng: Phạm Văn Hữu; Điện thoại: (058)3875874; DĐ: 0903.506.501
- Phó Chi cục trưởng: Lê Trung Đoàn; Điện thoại: (058)3813068; DĐ: 0913.431.577

2. Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại:
- Địa chỉ: 40 Trần Quý Cáp, TP.Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.
- Điện thoại: (058)3561511; Fax: (058)3561511
- Email: ttkcxttm@khanhhoa.gov.vn
- Website: http://citpkhanhhoa.com.vn
- Phụ trách: Võ Đình Thoại; Điện thoại: (058)3563060; DĐ: 0905.175.450

SỞ CÔNG THƯƠNG KHÁNH HÒA
Địa chỉ: Khu liên cơ II, 04 Phan Chu Trinh, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa
Điện thoại: (058)3822703 - (058)3814879; Fax: (058)3824218; Email: sct@khanhhoa.gov.vn
Website: http://sct.khanhhoa.gov.vn