27.1 °C
Độ ẩm: 79 %
Sức gió: 9 km/h
Số người truy cập: 1172137
Đang online: 118

        Theo đề nghị của Vụ Khoa học và Công nghệ, ngày 18/6/2013, Bộ Công Thương đã có Thông tư số 11/2013/TT-BCT ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về yêu cầu thiết kế cửa hàng xăng dầu, ký hiệu QCVN 01: 2013/BCT.

 

        Quy chuẩn này quy định những yêu cầu kỹ thuật cơ bản để thiết kế xây dựng mới, nâng cấp và mở rộng các cửa hàng xăng dầu. Các cửa hàng xăng dầu trên mặt nước không thuộc phạm vi điều chỉnh của quy chuẩn này.

        Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/8/2013.

Thông tư số 11/2013/TT-BCT

QCVN 01: 2013/BCT

                                                                                    Nguồn:tapchicongnghiep.vn


SỞ CÔNG THƯƠNG KHÁNH HÒA
Địa chỉ: Khu liên cơ II, 04 Phan Chu Trinh, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa
Điện thoại: (058)3822703 - (058)3814879; Fax: (058)3824218; Email: sct@khanhhoa.gov.vn
Website: http://sct.khanhhoa.gov.vn