THỜI TIẾT
Độ ẩm :
Gió:
Số người truy cập: 285837
Đang online: 157

    Quỹ đầu tư công nghiệp hỗ trợ sẽ được thành lập với vốn điều lệ do ngân sách nhà nước cấp là 2.000 tỷ đồng nhằm cung cấp tín dụng cho tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp sản xuất sản phẩm, cung ứng dịch vụ công nghiệp hỗ trợ.

Rà soát loại bỏ các ngành, nghề không cần cấm; cắt giảm những ngành nghề có điều kiện, các điều kiện đầu tư, kinh doanh không cần thiết, gắn với đơn giản hóa các thủ tục hành chính...

    Phát triển sản xuất vật liệu xây dựng hướng tới phát triển ổn định, bền vững trên cơ sở sử dụng tài nguyên tiết kiệm, hiệu quả, bảo vệ môi trường; đáp ứng nhu cầu sử dụng trong nước và tham gia xuất khẩu.

    Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết về một số giải pháp về thuế tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh sự phát triển của doanh nghiệp.

Công cuộc đổi mới được Đại hội VI đề ra từ năm 1986, đến nay đã gần 30 năm. Trong thời gian này, công nghiệp đã đạt được nhiều thành tựu, đồng thời cũng còn nhiều việc phải làm để thực hiện mục tiêu đến năm 2020 cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

        Chương trình hành động của Chính phủ tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa X về một số chủ trương, chính sách lớn để nền kinh tế phát triển nhanh và bền vững khi Việt Nam là thành viên của Tổ chức Thương mại thế giới vừa được Chính phủ ban hành.

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 7-1-2013 của Chính phủ về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu.
Tổng cục Thống kê (Bộ KHĐT) vừa công bố chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 8-2014. Theo đó, so với tháng trước, CPI tháng này đã tăng 0,22% và tăng 4,31% so với cùng kỳ tháng 8 năm trước.
Đó là chỉ đạo của Bộ Tài chính đối với hải quan các tỉnh, thành phố để thực hiện thống nhất Nghị định 04/2014/NĐ-CP và Thông tư 39/2014/TT-BTC về việc lập, sử dụng hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ xuất nhập khẩu vào khu phi thuế quan.

        Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tỉnh Khánh Hòa cho biết, Cục Công nghiệp địa phương (Bộ Công Thương) vừa có Quyết định công nhận 45 sản phẩm đạt “Sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực miền Trung - Tây Nguyên năm 2014”.

7 tháng đầu năm 2014, chỉ số sản xuất ngành Công nghiệp (IIP) toàn tỉnh Khánh Hòa tăng 7,23% so với cùng kỳ năm trước.

Theo Tổng cục Thống kê (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tháng 7 ước tính tăng 7,5% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 7 tháng, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 6,2%.